Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Tallinna Veterinaar - ja Toidulaboratoorium

 

Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis viiakse läbi järgnevaid uuringuid ja analüüse:

Tootmise esmatasandi proovid:
-    Salmonella spp. määramine

Toidu- ja söödaproovid:
-    mikrobioloogilised analüüsid hügieeninäitajate ja enamlevinud patogeenide (sh Salmonella spp., Listeria monocytogenes) määramiseks
-    Trichinella spp. uuringud värskest kodu- ja metsloomade lihast
-    mikrobioloogilised sõeluuringud antimikroobsete ainete jääkide määramiseks toorpiimas ja neerudes

Joogivesi
-    mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid joogivee tavakontrolli raames

Pärmitooted
-    pärmitoodete mikrobioloogilised analüüsid

Tootmiskeskkonnaproovid
-    mikrobioloogilised analüüsid (pinnaproovid, õhuproovid)

Juhul kui soovitakse analüüsida näitajaid, mille määramiseks Tallinnas kohapealne võimekus puudub, vahendatakse proovid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse Tartus. 

Joogivee süvakontrolli ja puur- ja salvkaevuvee proovidega palume pöörduda Terviseameti või Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite poole.