Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Tellimuste vormid

Blanketid on MS Word doc formaadis. 
NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.   

 

Alkohol word logo pdf
     
Toidu/sööda käitlemise keskkond word logo pdf
Lemmikloomatoit ja söödad word logo pdf
     
Kala ja kalatooted word logo pdf
Liha ja lihatooted word logo pdf
Mesi word logo pdf
Matemaatiline prognoosmudel word logo pdf
Muna word logo pdf
Muu toit word logo pdf
Piim word logo pdf
Puuvili word logo pdf
Rasvad word logo pdf
Rümbaproovid word logo pdf
Teravili word logo pdf
     
Heitvesi word logo pdf
Joogivesi word logo pdf
Joogivee 1. ja 2. pakett word logo pdf
Salv- ja puurkaevu vesi 3. pakett word logo pdf
Suplus- ja basseinivesi word logo pdf
     
Trihhinella proovide uurimiseks (farmis peetavad loomad) word logo pdf
Trihhinella proovide uurimiseks (ulukid) word logo pdf
Trihhinella spp täiendavaks või kinnitavaks uuringuks word logo pdf
     
Isolaatide (mikroobitüvede) täiendav uuring word logo pdf
     
Mikrobioloogiliste valmissöötmete toimivuse kontroll word logo pdf
Salmonella esmatasandilt uurimiseks word logo pdf