Eesti Akrediteerimiskeskuse järelevalvevisiidid VTL laborites

Ajavahemikul 26. aprill  - 12. mai  teostab Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) korralist akrediteerimise järelevalvet VTL laborites (Tartu, Tallinn, Saaremaa). 
Järelevalvevisiitide toimumisel võib kliendi proovidega seonduv informatsioon  saada teatavaks järelevalvet teostavatele hindamisrühma liikmetele. 
Hindamisrühma liikmed on kohustatud järelevalve toimingute käigus saadud teavet hoidma konfidentsiaalsena. 
 

40