Muudatused Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi töökorralduses (ajakohastatud 25.05.2021)


Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) muudab oma töökorraldust ning lõpetab alates 31. maist 2021 Rakvere üksuses analüüside teostamise. Analüüsiteenus jääb piirkonna klientidele kättesaadavaks, sest jätkub proovide vastuvõtt esmaspäevast neljapäevani kell  9.00-14.00.
Saabunud proovid pakendatakse nõuetekohaselt ja saadetakse samal päeval edasi järgnevalt: 

  • toidu-, sööda- ja tootmiskeskkonna ning toidukäitlejate joogivee proovid VTL-i Tartu laborisse;
  • toidutootmise esmatasandi  proovid (Salmonella spp., Trichinella spp.) VTL-i Tartu laborisse;
  • veekäitlejate joogivee ja põhjavee proovid Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborisse Tallinnas;
  • heitveeproovid Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborisse Jõhvis.

Proovide nõuetekohase säilitamise ja saatmise laboritesse korraldab VTL ning eraldi tasu sellele ei lisandu. 
Klientidele jääb võimalus saada kohapeal vajalikud proovivõtuvahendid ja –taara ning konsulteerida VTL-i spetsialistidega Tartus. 
 

40