Töökorralduslikud muudatused Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL) muudab oma töökorraldust ning lõpetab alates 31. maist 2021 Rakvere üksuses analüüside teostamise. Analüüsiteenus jääb piirkonna klientidele kättesaadavaks, sest jätkub proovide vastuvõtt esmaspäevast neljapäevani kell  9.00-14.00.

Vastu võetakse järgmised proovid:  

  • toidu-, sööda- ja tootmiskeskkonna proovid
  • toidutootmise esmatasandi  proovid (Salmonella spp., Trichinella spp.)
  • joogivee ja heitvee proovid.

Saabunud proovid pakendatakse nõuetekohaselt ja saadetakse samal päeval edasi VTL-i Tartu laborisse. Proove säilitatakse sobivates säilitustingimustes ning need lähevad uurimisse järgmise tööpäeva hommikul. Kiireloomulise Trichinella spp. uuringu vastuse saab klient hiljemalt kell 14.00. 

Heitveeproovide uurimine viiakse endiselt läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvi laboris. 

Proovide nõuetekohase säilitamise ja saatmise Tartu ja Jõhvi laboritesse korraldab VTL ning eraldi tasu sellele ei lisandu. 

Klientidele jääb võimalus saada kohapeal vajalikud proovivõtuvahendid ja –taara ning konsulteerida VTL-i spetsialistidega Tartus. 

Täname, et usaldate jätkuvalt meie laboriteenust oma toodete ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks. 
 

40